Çalışma Alanları


Soykırım;

İnsan öldürme;

Özgürlüğü kısıtlama;

Sahtecilik;

Dolandırıcılık;

Yağma;

Zimmet;

İrtikap;

Rüşvet;

İhaleye fesat karıştırma;

Uyuşturucu;

Gibi Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen davalar olmak üzere;

TCY’den kaynaklanan tüm ceza davaları;

Özel yasalardan kaynaklanan ceza davaları;

Anayasa Mahkemesine kişisel başvuru;

Diğer davalar.

Hukuki danışmanlık.